Velkommen til Oslo kvinnesaksforenings valgmøte på Deichmanske Bibliotek på Tøyen!

Formålet med møtet er å få fram hva partiene står for og vil gjøre i kommende valgperiode innen temaene innvandring og integrering, heltid og deltid og voldtekt.

Møtet er organiseres slik at 3 utspørrere vil innlede kort om sitt tema, og deretter stiller politikerne spørsmål om hvordan de vil jobbe med disse temaene framover.

Temaene for møte:

  • Voldtekt – hva må til for å forebygge bedre?
    ved Katinka Goffin
  • Heltid og deltid – et spørsmål om handlingsrom eller handlingsvilje?
    ved Priya Prasath
  • Kjønnsperspektiv på innvandring og integrering
    ved Ayesha Khan, leder Kvinner i fokus

Foreløpig panel:

• Liv Haug, Venstre
• Pia Farstad von Hall, Høyre
• Line Steine Oma, AP
• Mona Enstad, KFR

Tilhørerne vil også kunne stille spørsmål til slutt i programmet.

Møte ledes av Tone Brekke, Oslo Kvinnesaksforening


Priya Prasath og Katinka Goffin har på oppdrag for Oslo kvinnesaksforening skrevet rapport om temaet de legger fram. Prosjektene er støttet av Oslo Kommune OXLO – en by for alle og vil publiseres på kvinnesak.no i løpet av høsten.

Bilde er hentet fra www.digitaltmuseum.no
Tittel: Første kvinne legger stemmeseddelen i urnen ved kommunevalget i 1910.
Fotograf: ukjent person