Velkommen til ”Ibsens menn,” foredrag ved Gunhild Ramm Reistad. 

Tid og sted: Torsdag 11. oktober, kl. 18, i Majorstuveien 39 (leiligheten).

Gunhild Ramm Reistad er magister i litteraturvitenskap. Hun er tidligere leder av både Drammen Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening.

Vel møtt

Oslo Kvinnesaksforening