Likestillingspolitikk: Glemmer vi kvinneperspektivet?

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) deltar sammen med FOKUS, Norges Kvinnelobby, Norske Kvinners Sanitetsforening, JURK, LO, Kvinnefronten og flere i et felles arrangement på Arendalsuka med rapportlanseringer og debatt.

Foregår det i det hele tatt en politisk debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling – og hva handler den i så fall om?

På vegne av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftmålene, vil vi invitere dere til rapportlanseringer og debatt om hvordan Norge lever opp til våre internasjonale forpliktelse om jenters og kvinners rettigheter.

Her vil det bli presentert to rapporter som vi har gått sammen om å få utarbeidet.

Den første rapporten vurderer regjeringens likestillingsinnsats de siste fire årene. Rapporten tar utgangspunkt i FNs Kvinnekonvensjon og sivilsamfunnets skyggerapport til CEDAW-komiteen i 2017. Denne kom altså for fire år siden og regjeringen har dermed hatt nesten fire år på seg til å følge opp.

Videre presenteres en rapport som gjennomgår de ulike partiprogrammene for neste stortingsperiode. Hva mener programmene om sentrale kvinnepolitiske temaområder og hva vil partiene gjøre for sikre kvinner og jenters rettigheter?

Vi inviterer følgende partier til paneldebatt:
Arbeiderpartiet
Høyre
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Paneldebatten ledes av Hilde Sandvik

Møtet holdes på Clarion Hotell Tyholmen i Arendal onsdag 18. august 2021 kl. 16.30 – 17.45.

For mer informasjon, se programmet for Arendalsuka ved å trykke HER

Se også arrangementssiden på Facebook ved å trykke HER

Trykk HER for informasjon om Norsk Kvinnesaksforening sitt arrangement «Feministisk speed-date med partiene: Hvorfor skal feminister stemme på ditt parti?» på Arendalsuka, som også blir strømmet.