Arendalsuka 13.-18. august – Vær med NKF på Norges største politiske møteplass!

NKF vil holde informasjonsstand ved Pollen hele uka, og trenger flere som kan stå på standen.

Kan du være med, ta kontakt med Vigdis Lian, vigdis.lian@gmail.com, mobil  91684644, Se også https://arendalsuka.no/event/user-view/7182

Torsdag 16/8 2018 10:00 – 11:50 arrangerer Norsk Kvinnesaksforening og Norske Kvinners sanitetsforening sammen et diskusjonsmøte om surrogati, eggdonasjon og prostitusjon.

Medvirkende:

  • Marit Nybakk, leder, Norsk Kvinnesaksforening – ordstyrer
  • Grethe Herlofson, styreleder, Norske kvinners sanitetsforening
  • Kristin Engh Førde, antropolog, UiO
  • Olaug Bollestad, politiker, KrF
  • Aksel Braanen Sterri, Phd stipendiat
  • Mala Wang Naveen, journalist/forfatte

Møtet holdes i  Annen Etage, Langbryggen 3, 2.etg Arendal

Om temaet

Debatten om surrogati, eggdonasjon og prostitusjon er polariserende, splittende og engasjerende. De tradisjonelle politiske skillelinjene blir visket ut og erstattet med enkeltpersoners etikk og moral. Fornuft må vike for følelser og diskusjonene blir følelsesladede og skyttergravene mange. Fordi temaet er vanskelig har mange unnlatt å ta del i den og tiet i hjel viktige prinsipielle debatter. Men ny teknologi og globalisering gjør debatten tvingende nødvendig. Vi må tørre å diskutere disse sakene for å lettere kunne navigere vårt moralske kompass – både som enkeltindivider og samfunn.