Feministisk speed-date med partiene: Hvorfor skal feminister stemme på ditt parti?

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) arrangerer et panel på Arendalsuka der alle partier representert på Stortinget er invitert.

Den som stiller til speed-date får en sjanse til å imponere. Vi er rause, vi gir partiene tre sjanser. Vi inviterer dem til kjapt og greit å fortelle hva de vil gjøre i tre særdeles viktige – og derfor utvalgte – feministiske saker de neste fire årene. Og vi vil høre hva ditt parti vil, ikke hva de andre ikke vil.

1) Partnerdrap. Partnerdrapsutvalget kom før jul i fjor med en særdeles vesentlig offentlig utredning. Her påviser de en klar sammenheng mellom partnervold og partnerdrap. Kvinner – for det er stor sett kvinner – som blir drept av sin partner, har først blitt utsatt for partnervold. Dermed er partnerdrap en type varslede drap – som det burde gå an å forebygge. Partnerdrapsutvalget kom med 70 anbefalinger til hvordan. Vi skal konsentrere oss om en tematikk: Krisesentre. De er helt sentrale. Hva vil ditt parti gjøre for at krisesenter skal bli et likeverdig tilbud til alle som trenger det – uavhengig av hvem de er og hvor de bor?

2) Føde- og barseltilbudet. Pandemien har vist at dette tilbudet langt fra alltid organiseres i samråd med kvinner som trenger det. Og at det trengs både #-tag-kampanjer og geriljavirksomhet for å bli hørt. Vi tenker at det er noe grunnleggende galt med måten norske sykehus styres og finansieres på, og at dette særlig går ut over føde- og barseltilbudet. Derfor: Vil ditt parti omorganisere finansieringen og styringen av sykehusene generelt og føde- og barselomsorgen spesielt? Hvordan vil ditt parti sikre at kvinner som skal føde er med å på å bestemme hvordan tilbudet skal være?

3) Norge er medlem i FNs sikkerhetsråd. Hvordan vil ditt parti at Norge bruker sin stemme for å forebygge voldtekt i krig, konflikt og når folk er på flukt?

Møteleder: Beret Bråten, Norsk Kvinnesaksforening.

Medvirkende:
Annette Trettebergstuen, AP
Guro Angell Gimse, Høyre
Silje Hjemdal, FRP
Hildegunn Marie Tønnessen Seip, MDG
Ida Lindtveit Røse, KRF
Marian Hussein, SV

Møtet holdes på Frivillighetsscenen (Kløckers plass) i Arendal onsdag 18. august 2021 kl. 18.00 – 19.00.
Arrangementet blir også strømmet.

For mer informasjon og link til strømming, se programmet for Arendalsuka ved å trykke HER