Fra 12-16.juni er det Nordisk forum i Malmø. Det blir den største feministiske samlingen i Norden på tyve år, og Norsk Kvinnesaksforening er selvsagt med! Under forumet vil programmet være inndelt i 3 hoveddeler: Arenaprogrammet, det nordiske programmet og det åpne programmet. I tillegg til det vil det være kulturelle happenings og stander i messehallen.

Det nordiske programmet vil være delt inn i 12 hovedtemaer som er basert på plattformen fra Bejing som ble vedtatt i 1995. Det vil pågå 2 paneldiskusjoner på vært tema og disse diskusjonene skal ende i et dokument til de nordiske regjeringene. De 12 temaene er:
• Feminist economy – economic and social development
• Women’s and Girls’ bodies – sexuality, reproductive rights and health
• Women in the workplace, equal pay, education and career
• Violence against women and girls
• Environment, climate and sustainable development
• Care work and welfare society
• Peace and security
• Political participation and development
• Gender mainstreaming and gender equality in organizations
• Feminism in the future in the Nordic region and the organization of women’s movement
• Asylum and migration
• New technologies and media
Norsk kvinnesaksforening deltar med felles stand med Norges kvinnelobby. Vi bekvinner standen torsdag 12. Norsk kvinnesaksforenings tidligere leder Torild Skard deltar som paneldeltager i panel om feminismens framtid (torsdag 12.06 kl 1200 Wägner) og NKS nye leder Margunn Bjørnholt i paneler om feministisk økonomi (torsdag 12.06 kl 1400 Wägner, fredag 13.06 kl 10, Sundsröm)). De presenterer også sine respektive bøker om henholdsvis feministisk økonomi på litteraturscenen Boye fredag 13.06 kl 12 og kvinnelige statsledere på litteraturscenen Boye lørdag 14.06 kl 12.

Er du medlem av Norsk kvinnesaksforening, og tenker deg til Malmø, så tips oss om at du kommer.