Partnerdrap – hvordan og når har politiske myndigheter tenkt å følge opp forslag som kan forebygge og hjelpe? Den 22. september setter Norsk Kvinnesaksforening partnerdrap på dagsorden i Berner-kjelleren på Litteraturhuset.

For snart to år siden, i desember 2020, la det offentlig oppnevnte Partnerdrapsutvalget fram sin innstilling. Utvalget hadde gjennomgått drapssaker der gjerningspersonen var partner eller tidligere partner. Fra 1990 til 2019 kostet partnerdrap 259 personer livet. I en stor del av sakene har offer og/eller gjerningsperson vært i kontakt med hjelpeapparatet før drapene finner seg. I 19 saker var det registrert partnervold før drapene. Partnerdrap burde med andre ord kunne forebygges. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å lykkes bedre med forebygging. Lite er fulgt opp av politiske myndigheter.

Vi inviterer til en samtale om hvorfor det tar så lang tid å følge opp forslagene fra partnerdrapsutvalget. Har dette med problemets kompleksitet å gjøre? Skyldes det manglende forståelse i forvaltning og politikk eller manglende politisk prioritering? Ambisjonen er å belyse kompleksiteten i problemet, se på mulige løsninger og bidra til å få saken høyere på den nasjonale politiske dagsorden.

Vi har med oss:
– Ragnhild Hennum, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, leder av Partnerdrapsutvalget
– Anja Bredal, forsker ved NOVA/OsloMet som har arbeidet med vold i nære relasjoner både i minoritetsnorske og majoritetsnorske familier i flere tiår
– Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Oslo fra Arbeiderpartiet og medlem av Justiskomiteen

Samtalen ledes av Beret Bråten, nestleder i Norsk Kvinnesaksforening.

Følg https://www.facebook.com/kvinnesak for oppdateringer.

Velkommen!