Kvinner har på flere områder dårligere soningsforhold i norske fengsler enn menn. En rekke rapporter peker på at kvinnelige innsatte diskrimineres.

I kriminalomsorgen er nærhetsprinisppet viktig for rehabilitering- det å kunne sone i nærheten av hjemstedet. Dette prinsippet brytes ofte for kvinner, da soningstilbudet stikk i strid med dette sentraliseres for kvinner. I Bergen mistet kvinner i år det eneste åpne soningstilbudet. Kvinner fra Hordaland som skal sone må dra enten til østlandet eller sørlandet -langt vekk fra sine hjem, familier, nettverk og hjelpeapparat. Dette gjør det for mange vanskelig å gjennomføre samvær med sine barn, og i det hele tatt opprettholde relasjoner. Tilbudet de kvinnelige innsatte har fått, er mulighet til å kunne søke utvidet tid på skype. Telefon eller skype kan aldri erstatte fysisk samvær!

Vi kan ikke sitte tause og være vitne til denne utviklingen.

Som kvinnelige innsatte selv skrev på 8.mars parolen sin «Hvorfor skal vi sone verre bare fordi vi er færre?». Kvinnelige innsatte kjemper for å få et likeverdig og likestilt soningstilbud. Vi i Norsk Kvinnesaksforening støtter dem i denne kampen, og håper DU vil komme og høre mer om disse problemstillingene!

VELKOMMEN!

Deltakerne i paneldebatten:

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (LDO)

Prosjektleder for Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sin rapport    Åshild Marie Vige

Daglig leder for For Fangers Pårørende (FFP) Hanne Hamsund

Norsk Fengsel- og Friomsorgforbund (NFF) Morten Aksdal

Leder av justiskomiteen Lene Vågslid (Ap)

Paneldebatten vil bli ledet av jurist og kommentator i Bergens Tidene (BT) Eirin Eikefjord

Vi setter kjempestor pris på om du hjelper oss å spre arrangementet og invitere folk du kjenner som kan være interessert!

Norsk Kvinnesaksforening sitt arrangement på FB «Hvorfor skal vi sone verre bare fordi vi er færre?»:

https://www.facebook.com/events/691767824584465/?ti=icl

 

Arr. Norsk Kvinnesaksforening