Bergen Kvinnesaksforening inviterer til panelsamtale om religion og feminisme

I samtalen stiller vi spørsmålet: Er religion frigjørende eller kvinneundertrykkende?

Fire kvinner med ulik livssynsbakgrunn vil reflektere rundt dette hovedspørsmålet med utgangspunkt i en innledende presentasjon ved professor i teologi Anne Hege Grung. Hun er leder i Norsk Kvinnesaksforening og har bakgrunn i forskning bl. a i interreligiøse studier og dialog.

I panelet deltar:
Oddny Miljeteig, kristen/lutheraner
Nooshin Zaery, muslim
Reidun Jofrid Kleppestrand, kristen/katolikk
Camilla Constanse Strøm-Andresen, human-etiker

Bakgrunn:
Religiøse tradisjoner kan fungere både undertrykkende og frigjørende for kvinner. Religiøse og sekulære feminister arbeider enkelte ganger sammen, men ofte kan samarbeid være vanskelig, blant annet fordi religion og feminisme blir sett på som motsatte bevegelser.  Dette synet ønsker vi i BKF å utfordre. Vi tror at dialog og nettverksbygging mellom kvinner med forskjellig trosbakgrunn, religiøse og sekulære, kan bidra til å finne flere felles samarbeidsarenaer der kjønnsrettferdighet og kvinners rettigheter står i sentrum.

Samtalen er i auditoriet på Bergen Offentlige Bibliotek.

MELD DEG PÅ VED Å TRYKKE HER

For mer informasjon, se Bergen Kvinnesaksforening (BKF) sin Facebookside VED Å TRYKKE HER

Se informasjon om arrangementet på Bergen Offentlige Bibliotek sine nettsider VED Å TRYKKE HER

Tid: Mandag 27. september 2021 kl. 18.00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Hovedbiblioteket, Auditoriet