Katti Anker Møller, hennes liv og virke
Norsk kvinnesaksforening arrangerer et åpent dagsseminar for å markere Katti Anker Møller i Fredrikstad. Katti Anker Møller var en viktig pioner, som både kjempet for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter som mødre, for kvinners reproduktive rettigheter og barns selvstendige rettigheter. Seminaret vil dels ta opp mennesket Katti Anker Møller – hvem var hun, hva stod hun for – dels er siktemålet å drøfte flere av de spørsmål som Katti Anker Møller engasjerte seg sterkt i: Hennes syn på morskapet og kvinners økonomi, på forholdene for barn (og deres mødre), kvinners kontroll med sin egen seksualitet.

I 2015 er det 100 år siden de Castbergske barnelove ble vedtatt av det norske Storting og Katti Anker Møller spilte en meget sentral rolle i disse lovers tilblivelse. Statsråd og stortingsrepresentant Johan Castberg var hennes svoger og Katti Anker Møller samarbeidet med ham om utarbeidelsen av lovene.

Innledere: Historiker og spesialist på kvinne- og kjønnshistorie, Elisabeth Lønnå,historiker Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen, har forsket på Katti Anker Møller og vil snakke om Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk, statsviter og Midtøstenekspert Rania Maktabi, Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo, om barnelovenes betydning for internasjonal utvikling, filolog Janicke Solheim om Katti Anker Møller og Sigrid Undseth, samt Lise Mohr fra Katti Anker Møllers familie.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad lørdag 10. oktober 2015. Før lunsj innleder Elisabeth Lønnå og Lise Mohr om Katti Anker Møller (den politiske og den private Katti Anker Møller). Etter lunsj ønsker vi å belyse hennes syn på morskapet, på forholdene for barn (og deres mødre) og kvinners kontroll med sin egen seksualitet.

Seminaret vil bli gjennomført som et heldagsseminar på Fredriksstad Litteraturhus og vil være åpent for alle interesserte.

Program:

KATTI ANKER MØLLER Hennes liv og lære

10.30 Åpning v/Margunn Bjørnholt
10.35 Katti Anker Møller – politisk og privat v/Elisabeth Lønnå, dr. philos, historiker og Lise Mohr, husfrue på Thorsø Herregård
11.15 Spørsmål/diskusjon
11.25 Kort pause
11.30 Striden mellom Sigrid Undset og Katti Anker Møller v/Janicke Solheim, lektor, skribent og litteraturviter
12.00 Spørsmål/diskusjon
12.10 Lunsj
13.00 Katti Anker Møller og maternalismen innen norsk familiepolitikk v/professor Inger Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen
13.45 Spørsmål/diskusjon
13.55 Kort pause
14.00 Kvinnens rettsstilling i Midtøsten: mellom internasjonal og nasjonal rett, og med barna på slep? v/ Rania Maktabi, forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo
14.45 Spørsmål/diskusjon
15.00 Avslutning.
15.15 -15.45/16.00 Kulturhistorisk vandring i Fredrikstad – Kvinner på kartet.