11. juni 1913 ble allmenn stemmerett for kvinner vedtatt i Stortinget. 11. juni 2013 feirer vi stemmeretten med stort opptog i Oslo sentrum. Etter initiativ fra Oslo Kvinnesaksforening har en mengde kvinneorganisasjoner gått sammen om å arrangere prosesjonen. Den vil markere både samhold og vilje til fortsatt samarbeid om viktige mål. Alle som vil feire stemmeretten inviteres til å være med i festprosesjon i Oslo 11. juni!
Prosesjonen skal være et festopptog som skal feire kvinners stemmerett. Kvinner og menn skal komme fra sør og nord, øst og vest, by og bygd og ”fylle byen”. Deltakerne kan gjerne kle seg i tradisjonelle eller moderne drakter, historiske arbeidsklær eller kostymer som minner om de første stemmerettsforkjemperne omkring 1900 – eller kle seg slik en vil. Før start blir det blir salg av klassiske stemmerettsbånd til å ha tvers over brystet. Sykepleierkorpset vil tromme, det blir sang og musikk.

Det blir oppmøte i borggården ved Oslo Rådhus. Prosesjonen starter herfra klokken 15.45. Dette skal bli en både festlig og viktig begivenhet. Programmet på Eidsvoll plass vil vare til kl. 18.00. Etter dette blir det fest i byen, og kl. 19.13 og 20.13 vil rådhusklokkene kime.

Foran Stortinget taler NKS leder, Torild Skard, og Ane Stø fra Ottar.

Hovedparolene er:

–        Stemmerett

–        Likestilling

–        Deltakelse

–        Representasjon

 

Det blir fem hovedparoler:

–        100 års tålmodighet er nok – likelønn nå!

–        Kamp mot vold og undertrykkelse av alle jordens kvinner.

–        Formødre kjempet stemmeretten frem – bruk den!

–        77 % av alle ordførere er menn – hvor er alle kvinner hen?

–        Samstemte kvinner kjemper og vinner

Flere organisasjoner samarbeider om å organisere festprosesjonen med paroler: Oslo Kvinnesaksforening, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Kvinnegruppa Ottar, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Filipino Workers Organization, PAWA og Norges Bygdekvinnelag.

Vil du være med i markeringen? Ta kontakt med din organisasjon eller bare møt opp! Dette blir fest og moro med mening!