Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, FOKUS og LNU arrangerer 25. mars kl. 14.00 – 16.30 konferansen, FNs Kvinnekommisjon: «Bringing CSW home».

UN Women har bedt FNs medlemsland, som vanligvis deltar på FNs Kvinnekommisjons møte i New York (CSW) i mars hvert år, om å arrangere nasjonale konferanser. Det er ønskelig fordi møtet i år foregår digitalt, og det er behov for å diskutere årets forhandlingsresultat, samt å løfte årets hovedtema som er knyttet til barrierer som hindrer unge jenter og kvinners deltakelse i det offentlige liv.

Se hele programmet Invitasjon 25. mars FNs kvinnekommmisjon webinar.

Konferansen foregår digitalt. Du kan følge konferansen ved å trykke her.