Tidsskriftet Feministen utgis av Norsk Kvinnesaksforening (NKF). Det har som formål å være et forum for feministisk debatt og fra ulike perspektiver. Tidsskriftet ble etablert i 1887 av Gina Krog under navnet Nylænde, og ble reetablert under navnet Feministen i 2015. NKFs leder er ansvarlig redaktør.

Redaktører

Redaktører for Nylænde var

  • Gina Krog (1887–1916)
  • Fredrikke Mørck (1916–1927)

Redaktører for Feministen har vært

  • Margunn Bjørnholt (2015–2016)
  • Marit Nybakk (2016–)