Gina Krog-komiteen utpeker mottageren av Gina Krog-prisen. Komiteen oppnevnes av Norsk Kvinnesaksforening.

Komiteen består fra 2018 av

Karin B Theodorsen (leder)

Siri Ingvaldsen

Fakhra Salimi

Liv Evju

Bodil Stenseth