Landskvindestemmeretsforeningen (LSKF) var en norsk forening som arbeidet for kvinners stemmerett. Den ble grunnlagt i 1898 av sentrale medlemmer i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) med Gina Krog og Fredrikke Marie Qvam i spissen, og foreningens mål ble oppnådd i 1913; etter dette eksisterte foreningen som en kvinnelig velgerforening frem til den ble formelt nedlagt i 1938, men var de siste årene lite aktiv. LSKF hadde i hele sin historie et nært forhold til NKF; LSKFs leder i hele foreningens eksistens, Fredrikke Marie Qvam, ble i 1899 samtidig leder i NKF.

Landskvindestemmeretsforeningen var i 1904 medstifter av International Woman Suffrage Alliance (IWSA), nå International Alliance of Women (IAW), den ledende internasjonale kvinnesaksorganisasjonen som kjempet for kvinners stemmerett. NKF arvet LSKFs medlemskap i IAW i 1937.

NKF anser LSKF som en tidligere ad hoc-datterorganisasjon av NKF opprettet spesifikt for å oppnå full stemmerett for kvinner, og regner seg derfor både som LSKFs forløper og etterfølger, og som forvalter av arven etter LSKF. Mens LSKF var en ad hoc-organisasjon i stemmerettskampen arbeider NKF med et langt bredere saksfelt og var fra starten tenkt som en mer permanent og bredt orientert organisasjon.