Oslo kvinnesaksforening årsmøte har valgt ny leder og nytt styre. I et inspirerende foredrag påpekte Berit Ås at det på mange måter er vanskeligere i dag å arbeider for kvinners rettigheter.

Oslo Kvinnesaksforening avholdt torsdag 5. juni sitt årsmøte. Gunhild Ramm Reistad ble valgt til ny leder og overtar etter Christine Loewe.

Ramm Reistad er journalist og har tidligere vært leder av Drammen Kvinnesaksforening og medlem av Drammen bystyre i 16 år. Ny nestleder i OKF ble Christine Loewe, og Berit Elden ble nytt styremedlem. Randi Ona, Eva Evenmo og Aud Langbo ble gjenvalgt til styret. Varamedlemmer ble Marit Zahl Rindal og Lise Løken.
– Det er vanskeligere å drive kvinnesak nå enn tidligere, sa Berit Ås i et inspirerende foredrag på årsmøte.

– Tidligere var det enklere å identifisere motstanderen mot kvinners rettferdige krav, nå kjemper vi mot en ullen bøyg av skjulte strukturer. Avstanden mellom menns og kvinners lønn er like stor som for tiår siden, om ikke større. Selv om mange tror at likestillingen er et oppnådd, viser det seg at kvinners innflytelse og makt i samfunnet gradvis reduseres. Ordet likestilling er i seg selv blitt en bøyg, det kamuflerer realitetene og misbrukes av grupper – ofte menn – som krever mer makt og plass for sine særinteresser.

Foreningens avtroppende styre ble varmt takket for et godt og positivt arbeidsår. Norsk Kvinnesaksforenings leder, Torhild Skard, takket også og pekte på betydningen av fortsatt samarbeid.