Oslo Kvinnesaksforenings lesegruppe møtes i Majorstuveien 39. Møtene holdes på dagtid. Tidspukt for neste møte avtales. Gruppen er åpen for alle litterært interesserte. Gruppen bestemmer selv hva den vil lese, gjerne en roman til hvert møte.  Man behøver ikke være medlem av OKF for å være med. Interesse for bøker er nok. Alle som har lyst til å delta,kan rette spørsmål til Gunhild Ramm Reistad om neste møte i lesegruppen, rammreis@frisurf.no