Styret for 2010 – 2011 ble valgt 9. juni 2010 og består av:

 Gunhild Ramm Reistad (leder),  Aud Langbo, (nestleder),  Karen Berta Brandt, Lise Løken og Sidsel Mellbye (styremedlemmer), Randi Ohna ( kasserer ). Varamedlemmer: Liv Evju og Lovise Hodne .

Dagrun E. Gulli (revisor) .

Valgkomiteen er: Edwige Mortyr , Christine Hjortland og Pia A. Gaarder .