Majorstuveien 39 (M39) er Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) storstue, og brukes som kontor og møtelokaler (for mindre arrangementer) for landsforbundet og lokallaget Oslo Kvinnesaksforening (OKF). M39 eies av landsforbundet og Oslo-lokallaget i fellesskap. NKF og OKF flyttet inn i M39 i 1994 (Aftenposten 17. oktober 1994), og fikk lokalene i gave av et av våre medlemmer som ønsket å være anonym. Vi holder til i første etasje.

Majorstuveien 39