Aadel LampeAadel Lampe var Norsk Kvinnesaksforenings 9. leder i perioden 1922–1926.

Hun var utdannet ved Nissens Pigeskoles Høiere Skole for Voxne unge Piger og arbeidet som lærer ved Nissens Pikeskole, siden som lærer for døve barn ved Balchens og Hedevig Rosings døveskoler. Hun var medlem av Norsk Kvinnesaksforening fra starten og var medlem av styret fra 1895 til 1926, som nestleder 1899–1903 og 1912–1922 og som leder 1922–1926. Hun ivret bl.a. for kvinners adgang til embeder i staten. Hun var medlem av Venstre, og senere av Frisinnede Venstre, og ble innvalgt som vararepresentant til Stortinget i 1921, som en av de første kvinnene valgt til Stortinget. Hun var også varamedlem av hovedstyret i Frisinnede Venstre og styremedlem i partiets kvinneorganisasjon. Hun ble i 1926 utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening i forbindelse med at hun gikk av som leder etter over 30 år i styret.