Anna HvoslefAnna Hvoslef (1866–1954) var Norsk Kvinnesaksforenings 11. leder i perioden 1930–1935. Hun var den første kvinnelige journalisten i Aftenposten, hvor hun arbeidet fra 1897 til 1935. Som journalist i Aftenposten arbeidet hun hovedsakelig med litteraturjournalistikken. Hun utgav også reiseskildringer fra sine reiser i Europa og Amerika. Hun var aktiv i en rekke presseorganisasjoner.