Anne Hege Grung er Norsk Kvinnesaksforening 33. leder fra 2020. Hun er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet tverrfaglig med kjønn og religionsmøter i sin akademiske karriere, og skrev PhD-avhandling om hvordan kristne og muslimske kvinner i Norge tolket tekster om kvinner fra bibelen og koranen i en felles gruppe.  Senere har hun blant annet forsket på kvinnebevegelser og religiøse lederes innflytelse på lovgivning mot kjønnsbasert vold i Libanon. Grung er leder av det europeiske forskningsnettverket European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS) og er aktiv i flere internasjonale akademiske sammenhenger på sitt forskningsfelt kjønn og religionsmøte, og sitter blant annet i styringsgruppen for interreligiøse studier i American Academy of Religion. I 2002 ble hun tildelt utmerkelsen «Årets kvinnelige teolog» av Norsk Kvinnelig Teologforening. Hun ble i 1992 ordinert til prest i Den norske kirke og arbeidet som studentprest, bymisjonsprest og leder av Kirkelig Dialogsenter Oslo før hun startet på sitt PhD-arbeid tilknyttet Universitetet i Oslos strategiske forskningsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM).

Les mer