Clara Ottesen (1911–1997) var Norsk Kvinnesaksforenings 19. leder i perioden 1968–1972. Hun var utdannet cand.oecon. i 1938 og arbeidet i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, Sosialdepartementet, Familiedepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet i en årrekke. Hun var også sentralstyremedlem i Europabevegelsen og styremedlem i International Alliance of Women fra 1967 til 1973. Hun var FN-ekspert i Bangladesh fra 1962 til 1964.