Fredrikke MørckFredrikke Mørck (1861–1934) var Norsk Kvinnesaksforenings 10. leder i perioden 1926–1930. Mørck var lærer ved skoler i Christiania i en årrekke. I 1900 stiftet hun Høiere Skolers Lærerindeforening. Hun var også aktiv i Landskvindestemmeretsforeningen og overtok redaktørstolen i kvinnesakstidsskriftet Nylænde etter Gina Krog i 1916. Hun utgav i 1914 boken Norske kvinder – en oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundreaaret 1814–1914.