kitty-buggeKitty Bugge var Norsk Kvinnesaksforenings 12. leder i perioden 1935–1936. Hun grunnla Kvinnelige Telegraffunksjonærers Landsforening, hvor hun var leder fra stiftelsen i 1914 til 1919 og fra 1921 til 1933. Hun var søster av NKFs 4. leder Anna Bugge (Wicksell).