Margunn Bjørnholt

Margunn Bjørnholt var Norsk Kvinnesaksforenings 30. leder fra 2013 til 2016.

Hun er sosiolog og samfunnsøkonom, og er forskningsprofessor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er ekspert på kjønnsbasert vold, og forsker bl.a. på seksuell og kjønnsbasert vold mot kvinnelige flyktninger og migranter, vold i samiske miljøer og partnervold. Hun er en av Nordens fremste mannsforskere og har også publisert en rekke arbeider om menn, arbeid, familie og likestilling; doktorgraden Modern Men handlet om å involvere menn for å fremme likestilling. Andre forskningsinteresser er rettferdighetsteori og feministisk økonomi; hun har tidligere også forsket på etiske finansinstitusjoner, penger og pengesystemer, ledelse og organisering av offentlig sektor.

Hun har en bred bakgrunn fra forskning, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Hun har tidligere arbeidet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, og har vært uavhengig ekspert i likestilling for Europakommisjonen.

Hun var medlem av landsstyret og arbeidsutvalget i NKF 2011–2016, var 1. nestleder fra 2012 og NKF-leder 2013–2016; hun var også styremedlem i NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (2013–2017) og var den første styrelederen i Norges kvinnelobby (2014–2016), paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen som ble dannet etter initiativ fra NKF og i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget. Hun var oppnevnt av UD som medlem av den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) i 2015 og 2016.

Les mer