Torild SkardTorild Skard var Norsk Kvinnesaksforenings 29. leder i perioden 2006–2013.

Torild Skard er psykolog, politiker og diplomat, og er internasjonalt kjent som forkjemper for kvinners og barns rettigheter. Hun har vært stortingsrepresentant for SV og lagtingspresident, forsker ved Arbeidspsykologisk institutt, direktør for kvinnesaker i UNESCO, ekspedisjonssjef for multilateral avdeling i Departementet for utviklingshjelp og for samme avdeling i Utenriksdepartementet, assisterende utenriksråd for bistand, styreleder for FNs barnefond (UNICEF) internasjonalt, regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika i UNICEF med ansvar for UNICEFs arbeid i 23 land og spesialrådgiver i Utenriksdepartementet. Etter at hun sluttet i Utenriksdepartementet i 2003 var hun seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt 2003–2011. Skard har skrevet flere bøker, blant annet Mødrenes kontinent om utvikling i Afrika (2001) og Maktens kvinner om kvinnelige toppolitikere over hele verden (2012). Skard har i en årrekke undervist i Leadership, Women and the UN ved United Nations System Staff College.

Skard fornyet NKFs internasjonale engasjement og tok blant annet initiativ til den første skyggerapporten om Norges implementering av FNs kvinnekonvensjon. Som NKF-leder var Skard også nestleder i styret for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og tok initiativ til etableringen av Norges kvinnelobby, paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen. Torild Skard ble i 2012 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for kvinners og barns rettigheter. Hun ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening i 2014. I 2020 fikk hun Bertha Lutz-prisen for forskning på kvinner i diplomati, for å ha gjenoppdaget Bertha Lutz’ rolle i grunnleggelsen av FN.