Lilly Bølviken var 1. nestleder i Norsk Kvinnesaksforening 1955–1960. Hun var dommer i Oslo byrett fra 1952, og ble i 1968 Norges første kvinnelige høyesterettsdommer.