NKF har vært medlem av Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål siden forumet ble etablert. Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er et samarbeidsforum for kvinneorganisasjonenes arbeid innen kvinnerettet utviklingssamarbeid/bistand med hovedvekt på landene i Sør. Leder for forumet er Elin Ranum.