Norsk Kvinnesaksforening får bare en svært begrenset offentlig støtte til vår aktivitet. Vi tar gjerne imot støtte til vårt arbeid for kvinners rettigheter.

Kontonummer:
05304082293