/kvinnesak
post@kvinnesak.no

CEDAW

Joint call by UN Rapporteur on Violence against Women and all other global and regional mechanisms to end femicide and gender-based violence

It is time to increase action to end and prevent violence against women and girls! Joint call by UN Rapporteur on Violence against Women and all other global and regional mechanisms to end femicide and gender-based violence. Read more  here: GENEVA (22 November 2016) – Speaking ahead of the International Day…...

Read more

Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen

Forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov: Regjeringen følger ikke opp FNs kvinnekonvensjon...

Read more

Useriøs statsråd

En felles lov der ikke-diskriminering ut fra kjønn er inkludert sammen med mange andre diskrimineringsgrunnlag, vil svekke arbeidet for å avskaffe kvinnediskriminering....

Read more