Ordningen med fri rettshjelp svekkes, dette vil spesielt ramme enslige forsørgere (kvinner) og deres barn. I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen og KRF har blitt enige om kutt i revidert nasjonalbudsjettet på NOK 87,1 millioner. Kuttet svekker ordningen med fri rettshjelp. Dette begrunnes med at andelen husholdninger som kvalifiserer til fri…...