Som i fjor er Norsk Kvinnesaksforening tilstede på Arendalsuka, og i år er vi arrangører  for en viktig paneldebatt tors 15/8 om kvinners soningsforhold med tittel «Hvorfor skal vi sone verre bare fordi vi er færre?» I kriminalomsorgen er nærhetsprinisppet viktig for rehabilitering- det å kunne sone i nærheten av hjemstedet. Dette prinsippet brytes ofte…...