/kvinnesak
post@kvinnesak.no

kvinner og makt

Book review of Torild Skard: Women of Power

Joanna Manganara, president i International Alliance of Women anmelder Torild Skard: Women of Power: Half a century of female Presidents and Prime Ministers worldwide....

Read more

Kvinner i politikken

På møte 2. mars 2011 holdt statssektretær Kjersti Bergstø følgende innledning på møte arrangert av Norsk Kvinnesaksforening og Mira i fellesskap: Takk for introduksjonen og for invitasjonen om å komme hit i dag! Dette er en sak jeg brenner for, og som fikk ny aktualitet for meg da jeg for…...

Read more