/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Likestillingsloven

Forslag til felles lov svekker kvinners diskrimineringsvern

Norsk kvinnesaksforening går mot felles diskrimineringslov. Med noen prisverdige unntak, vil det fremlagte forlaget vil i hovedsak svekke kvinners diskrimineringsvern og/eller videreføre svakheter i dagens lov....

Read more

Torild Skard om ny likestillingslov: Hva er galt med lova?

Hva er galt med likestillingslova? Av Torild Skard, Tidl. stortingsrepresentant for SV (Kronikk publisert i Klassekampen 18. mai 2013) Både eksperter på kvinnerett og Kvinnesaksforeningen har rettet sterk kritikk mot Regjeringens nye forslag til likestillingslov. De påpeker at forslaget viderefører svakheter i den eksisterende lova og i tillegg innebærer ytterligere…...

Read more