Arbeidstidsutvalget, ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe, overleverte sine forslag til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Utvalget har i sin utredning ikke vurdert hvordan endringer i arbeidsmiljøloven vil påvirke likestilling, kvinner i arbeidslivet og hvordan det igjen vil virke inn på barns oppvektsvilkår i Norge i dag. Utvalgets mandat har vært å…...