/kvinnesak
post@kvinnesak.no

pionerkvinne

Norges første kvinnelige prest

I anledning kvinnedagen skriver Dagrunn Grønbech skriver om Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest. Hun var en modig kvinne som talte makten midt imot da det virkelig gjaldt....

Read more

Den kvinnelige fotografen

Våre formødre: Louise Engen, en anerkjent fotograf med et stort sosialt og politisk engasjement....

Read more