Reservasjonsrett for leger er en begrensning av kvinners frihet og lovfestede rettigheter. NKF krever at lovforslaget ikke gjennomføres....