En mekanisk likebehandling har mer å gjøre med ideologi enn virkelighet. Det er viktig å erkjenne at mor og far har likeverdige, men ikke dermed like foreldreroller....