En poltikk som ikke gir rom for mor og barn er kvinneundertrykkende og skadelig for barn, skriver Torild Skard....