/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Verneplikt

Kvinnelig verneplikt – tilbakeskritt for kvinner

– Å pålegge kvinner en ny byrde som verneplikt er ikke bare urimelig. Det er det motsatte av likestilling, fordi det kan forsterke de økonomiske og sosiale kjønnsforskjellene, uttaler landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Nei til verneplikt for kvinner

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er mot verneplikt for kvinner og anser det som en total misforståelse av likestillingsbegrepet og likestillingslovens intensjoner. Landsstyret i NKF vedtok i 2007 følgende uttalelse: Nei til kvinnelig verneplikt Forsvaret har lenge drevet en målbevisst jakt på kvinner. I 2004 satte Stortinget som mål å få 15…...

Read more