BølvikenLilly Bølviken (1914–2011) var Norges første kvinnelige høyesterettsdommer. Hun var 1. nestleder i Norsk Kvinnesaksforening fra 1955 til 1966.

Bølviken ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1942. Hun arbeidet deretter som sekretær i Statens prisdirektorat 1942–1945 og ble i 1945 dommerfullmektig i Sør-Hedmark. I 1946 vendte hun tilbake til Statens prisdirektorat som kontorsjef ved distriktskontoret for Hedmark og Oppland 1946–1952. Hun ble i 1952 byrettsdommer i Oslo byrett, som tredje kvinne, og var i flere år byrettens eneste kvinnelige dommer. Hun var høyesterettsdommer fra 1968 til 1984.

Hun hadde en rekke verv, og var formann for Ekteskapslovutvalget som i 1986 la frem forslag til nye lovregler om inngåelse og oppløsning av ekteskap i ekteskapsloven. Hun var også styremedlem og 1. nestleder (1955–1966) i Norsk Kvinnesaksforening, leder for tilsynsrådet for Bredtveit fengsel, medlem av kontrollkomiteen for Landsbanken og leder for Stortingets billighetserstatningsutvalg.

Bølviken ble kommandør av St. Olavs Orden i 1978.