ThoresenCecilie Thoresen (1858–1911), senere gift Krog, var en sentral kvinnesakskvinne, Norges første kvinnelige student og medstifter av Norsk Kvinnesaksforening. Hun var medlem av det første styret og senere nestleder i NKF.

Etter å ha gått på Nissens Pikeskole ønsket hun å ta examen artium, som ikke var åpen for kvinner. Hun søkte Kirkedepartementet om adgang, men fikk avslag. Hun allierte seg med Venstrepolitikeren (og senere NKFs første leder) Hagbart Berner, som fremmet et privat lovforslag overfor Stortinget. Dette ble vedtatt 30. mars 1882 og samme år tok hun examen artium med laud og ble immatrikulert ved Det Kongelige Frederiks Universitet.

I 1883 var hun blant stifterne av diskusjonsklubben Skuld, som var den faktiske forløperen til Norsk Kvinnesaksforening, og var diskusjonsklubbens første «præsidentinde». I 1884 var hun blant stifterne av Norsk Kvinnesaksforening og ble medlem av det første styret. Hun var nestleder for Norsk Kvinnesaksforening 1903–1911. Hun var også blant stifterne av Kvindestemmeretsforeningen i 1885, og var medlem av det første styret i Norske Kvinners Sanitetsforening fra 1896. Hun var aktiv i Venstre og hennes liberale grunnsyn preget også hennes engasjement i kvinnebevegelsen.

Cecilie Thoresen var svigerinne til Gina Krog.