Hagbart BernerHagbart Emanuel Berner (1839–1920) var Norsk Kvinnesaksforenings første leder fra 1884 til 1885. Han tok sammen med Gina Krog initiativ til etableringen av organisasjonen. Berner var jurist, politiker for Venstre og journalist. Han var Dagbladets første redaktør, og var stortingsrepresentant i perioden 1880–1888, riksrevisor 1883–1898 og borgermester i Christiania 1892–1912. Som stortingsrepresentant stod Berner bak lovforslaget som gav kvinner rett til å ta artium og studere ved universitetet.


Neste: Anna Stang