Signe SwenssonSigne Swensson (1888–1974) var Norsk Kvinnesaksforenings 17. leder fra februar til mai 1956.

Signe Swensson var lege og stortingsrepresentant for Høyre i perioden 1931–1936, og var en markant lederskikkelse i kvinnebevegelsen. Hun var en del av kretsen rundt Margarete Bonnevie som bidro til å revitalisere Norsk Kvinnesaksforening i 1936, og var i flere år styremedlem i foreningen. Hun var også leder for Trondhjems Kvinneråd fra 1930, leder for Norges Yrkeskvinners Landsforbund 1936–1946, medlem av Trondheim bystyre 1937–1947 og hadde en rekke andre verv. Hun ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening i 1954 (jf. Dagbladet 10. mai 1954).

I lederperioden til Ingerid Gjøstein Resi var Swensson valgt som 2. nestleder. Etter at Resi døde i en flystyrt i Sovjetunionen i august 1955 rykket 1. nestleder Marit Aarum opp til fungerende leder. Etter at også Aarum døde et halvt år senere rykket Swensson som eneste gjenlevende medlem av ledertrioen opp til fungerende leder, et verv hun hadde fra februar til mai 1956 («Signe Swensson formann i Norsk Kvinnesaksforening», Adresseavisen 28. februar 1956, s. 3). Ettersom hun bodde i Trondheim oppnevnte landsstyret etter forslag fra Swensson etter en tid et eget arbeidsutvalg ledet av Eva Kolstad, mens Swensson fortsatte som foreningens landsformann (formann i landsstyret), dvs. foreningens øverste leder. Ved landsmøtet i mai 1956 ble så Kolstad også valgt til landsformann.


Forrige: Marit Aarum