Dagny Sveaas (1911–2002) var lege, politiker for Høyre og industrieier. Hun var nestleder i Norsk Kvinnesaksforening fra 1960 til 1968, først som 2. nestleder 1960–1966 og deretter som 1. nestleder 1966–1968. Hun var leder i Drammen Kvinnesaksforening fra 1959. Hun ble utdannet jordmor i 1934 og lege i 1942 og var en pionér i forebyggende helsearbeid. Hun hadde et bredt engasjement, som styremedlem i industriselskapet Kistefos der hun var storaksjonær, medlem av bystyre og formannskap i Drammen og fylkestingsmedlem i Buskerud. Hun var med å etablere Barnehjelpen i Drammen og var også aktivt engasjert i Røde Kors. Som pensjonist var hun en av de første som startet nærradio i Norge, i 1984.