Ellen Gleditsch (1879–1968) var professor i uorganisk kjemi ved Det Kongelige Frederiks Universitet (nå UiO) fra 1929, og var Norges andre kvinnelige professor etter Kristine Bonnevie. Hun var en sentral kvinnesaksforkjemper og var nestleder i Norsk Kvinnesaksforening fra 1937 til 1939.