Marit Berge var 1. nestleder i Norsk Kvinnesaksforening fra 1956 til 1958. Hun var en av sin tids mest kjente skolefolk i Norge og var rektor for Nissens Pikeskole. Hun ble i 1958 utnevnt til den første kvinnelige rektoren for den ikoniske pikeskolen, som i 1963 skiftet navn til Hartvig Nissens skole; hun var den andre kvinnen som ble rektor for en av de høyere skolene i Oslo. Hun hadde embetseksamen fra 1941 og var medlem av undervisningsrådet, sentralstyret i Norsk Lektorlag og Bærum skolestyre.