INVITASJON TIL MØTE I BERGEN KVINNESAKSFORENING ONSDAG 23. NOVEMBER PÅ BERGEN OFF. BIBLIOTEK KLOKKEN 1900 I DEN NYE FOREDRAGSSALEN

På dette møtet vil barne- og ungdomspsykiater og overlege ved Haukeland universitetssykehus, Annicken Ulvik holde foredrag der hun med utgangspunkt i overskriften vil stille spørsmål ved kvinnelivets forskjellige faser hvor egne og andres forventninger  utfordrer til verdi – og rollerefleksjon, valg og handling.