/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Barnets første leveår

En rekke innlegg om barnets første leveår ble holdt på fagseminarer arrangert av Norsk Kvinnesaksforening i 2009.

Om omsorg, amming, likestilt foreldreskap, mødres levekår, foreldrepermisjon, samfunnet og støtteordninger.

Janicke Karin Solheim: Referat fra seminar om likestilt foreldreskap 22. januar 2009:

Jannicke_Solheim (DOC)

Professor Tone Schou Wetlsen: «Et samfunn med rom for barn»

Tone_Schou_Wetlesen (PDF)

Anne Bærug, Nasjonalt kompetansesenter for amming: «Mødres ulike levekår og amming»

Anne_Baerug (PPT)

Rosenberg: Breastfeeding in Norway

Rosenberg (PDF)

Psykolog Bjørg Røed Hansen: «Det sosiale spedbarnet»

Bjorg_Roed_Hansen (PPT)

Overlege Gro Nylander: Reproduksjon og likestilling eller: Biologi ER skjebne

Gro_Nylander (DOC)

Forsker Margunn Bjørnholt: Hva mener vi vil være gode støtteordninger her til lands?

Margunn_Bjornholdt (PDF)

Svala Jonsdottir, Centre for Gender Equality, Akureyri: Experiences with parental leave in Iceland Universitetslektor

Svala_Jonsdottir (PPT)

Professor Øystein Gullvåg Holter: Barn, omsorg og likestilling

Gullvaag_Holter (DOC)

Avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig: ‘Det første leveåret’

Liv_Ragnhild_Teig (PPT)

LO-sekretær Rita Lekang: ‘LO og foreldre’

Rita_Lekang

Roger Rinth: Home of the new father. Historical perspectives on Swedish parental leave policy

Roger_Rinth

Klinisk sosionom Inger Stene: ‘Overgang til foreldreskap i overgangstider’

Inger_Stene

Innlegg som også ble holdt:

  • Agnes Andenæs, førsteamanuensis ved psykolosisk institutt ved Universitetet i Oslo: Hva er best for barna?
  • Stipendiat Kari Stefansen og Gunhhild R. Farstad: Småbarnforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse.